Lucien Splinter

Lucien Splinter

Lucien Splinter is Okido yogadocent in opleiding. Hij begon met yoga omdat hij als sportbeoefenaar steeds stijvere spieren begon te krijgen. Op zoek naar ontspanning bezocht hij een open dag, waar hij drie verschillende proeflessen volgde. De speelse Okido yogales sprong er voor hem uit.

Na een paar jaar Okido yogales van leraren in Haarlem, Amsterdam en Dordrecht is hij in 2010 begonnen met de
Okido yogalerarenopleiding. Die bleek heel divers te zijn, wat hem enorm aansprak. 

In de zaal van het Centrum aan het Spaarne

 

Correctieve oefening uit Zen Yoga Therapie met yogacollega Jantien Onnes


Het versterken van je levenskracht, een van de kernpunten van de filosofie van Okido yoga, vindt zowel plaats door rustige beoefening van meditatie, houdingscorrectie en asanas als door aandacht voor voeding en het uitvoeren van dynamische oefeningen. Het is zoals het leven zelf - niet statisch, maar energiek en stromend. 

Hij leert elke dag meer, en vindt het heel inspirerend om die kennis ook door te mogen geven. Zo heeft hij Masahiro Oki Sensei's boek Zen Yoga Therapy vertaald in het Nederlands: Correctieve oefeningen in Okido yoga. Hiervoor werden waar nodig nieuwe foto's gemaakt ter illustratie van de daarin behandelde Okido yoga-asana's.

lucien.splinter@gmail.com

06 36092566

Workshops


 Lucien is aangesloten bij www.bewusthaarlem.nl , de site voor inspiratie in Haarlem!.